28 dzień marca 2015 r.

2010-01-29 09:32:11

Nasz patron
- Święty Bartłomiej (Natanael), Apostoł, w. I

Ewangeliści synoptycy (św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz) nazywają Apostoła Bartłomiejem. Święty Jan natomiast nazywa Apostoła Natanaelem. Były wątpliwości czy to jest ta sama osoba, czy też chodzi o dwie odrębne osoby. Dopiero od roku 850 na Wschodzie i od roku 1130 na Zachodzie przyjęto powszechnie, że jest to ta sama osoba o dwóch imionach. Święty Jan podaje, że Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego „ Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, Syna Józefa z Nazaretu”. Natanael powiedział do Filipa: „ Czyż może być co dobrego z Nazaretu”? Filip mu odpowiedział: „Chodź i zobacz”. Gdy Natanael przyszedł do Jezusa, usłyszał słowa: „To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu” (J 1,45-51).

Św. Bartłomiej ApostołŚwięty Jan drugi raz wymienia Bartłomieja - Natanaela, kiedy po zmartwychwstaniu swoim Pan Jezus ukazał się Apostołom nad jeziorem Genezaret przy cudownym połowie ryb: „Byli tam razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów” (J 21,2).

Istnieje przekonanie, że Bartłomiej głosił Ewangelię w Indiach i w Etiopii. Jeszcze inni twierdzą, że Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Arabii Saudyjskiej a także w Małej Azji oraz w kraju Partów i Mezopotamii. Na podstawie jednak wcześniejszych źródeł przypuszcza się, że terenem apostolskiej działalności św. Bartłomieja po Wniebowstąpieniu Pańskim była Armenia. Czytania brewiarzowe idą za tą tradycją i podają, że Apostoł miał nawrócić nawet brata króla Armenii (Ormian), Polimpiusza. Na rozkaz króla Astiagesa, miał być Bartłomiej Apostoł pojmany w mieście Albanopolis , ukrzyżowany, a potem ścięty. Rozpowszechniła się też pogłoska od czasów św. Izydora z Sewilli (+636), że w czasie zadawanych mąk miał być Apostoł odarty żywcem ze skóry. Jako datę jego śmierci podaje się rok 70.

Relikwie św. Bartłomieja przenoszono dla bezpieczeństwa z miejsca na miejsce, co świadczy o wielkiej czci, jaką Apostoł się cieszył. W roku 1729 wystawiono w Benewencie katedrę ku czci św. Bartłomieja Apostoła i tam pod mensą głównego ołtarza papież Benedykt XIII je umieścił. Część relikwii św. Bartłomieja przeniósł cesarz Otto III do wystawionego przez siebie kościoła w Rzymie na wyspie Tyberyjskiej.

Pierwszy kościół ku czci św. Bartłomieja miał powstać na wyspie Eolia w wieku VI. Do piękniejszych kościołów, wzniesionych ku czci Bartłomieja Apostoła, należą kościoły w Pizie, Wenecji, Foligno i Pistoi.

Z imieniem św. Bartłomieja i z jego świętem (24 sierpnia) lud polski łączył różne przysłowia: „Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje”; „Od Bartłomieja lepsza w stodole nadzieja”. Św. Bartłomiej jest patronem rzeźników, garbarzy i introligatorów.

Ku czci św. Bartłomieja wystawiono w Polsce 154 kościoły i kaplice.

Św. Bartłomiej jest głównym patronem naszej parafii i w dniu 24 sierpnia w czasie uroczystości odpustowej odbiera szczególną cześć. Uroczystość św. Bartłomieja poprzedza Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa.

Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Ul. Szkolna 10, 62-820 Stawiszyn
© 2004-2015 Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie